Vítám Vás na mých stránkách

Ing. Zbyněk Zazvonil Ing. Zbyněk Zazvonil
soudní znalec a certifikovaný
odhadce nemovitého majetku

Vítejte na mých domovských stránkách!

Jsem soudním znalcem a certifikovaným odhadcem v oboru oceňování nemovitostí.

Provádím nejen úřední oceňování, ale specializuji se především na tržní odhady nemovitostí v souladu s Mezinárodními a Evropskými oceňovacími standardy (IVS, EVS), jejichž definice tržní hodnoty je zakotvena i do norem EU.

Oceňování majetku dle IVS, příp.EVS je respektováno ve většině rozvinutých zemí světa a jeho výsledkem je převážně odhad tržní hodnoty (Market Value), za kterou jsou posuzované nemovitosti v daném čase a aktuálních tržních podmínkách skutečně reálně prodejné, přičemž takto pojatá tržní hodnota je v ČR ztotožňována s cenou obvyklou ve smyslu definice uvedené v zák.č.151/97 Sb. o oceňování majetku.

více o autorovi

Oceňování nemovitostí

Většina praktikujících znalců v ČR byla vychována a je zaměřena na úřední oceňování nemovitostí, jehož principem je výpočet podle předem pevně daného algoritmu a kde výsledkem je cena zjištěná dle příslušné vyhlášky.

Počátek administrativně pojatých cen u nás lze datovat rokem 1964, kdy byla vydána i první „oceňovací“ vyhláška č.73/64 Sb., přičemž úřední pojetí oceňování tehdy sloužilo především jako represivní nástroj státu vůči soukromému vlastnictví nemovitého majetku. Z počátku šlo o relativně jednoduchý postup, který byl postaven výhradně na nákladovém náhledu na cenu majetku (čím větší náklady na výrobu, tím dražší), aniž by byl vzat jakýkoliv zřetel na jeho užitečnost ...

více o oceňování nemovitostí